در حال بارگذاری ...

دفتر ریاست

رئیس دفتر

نام : حامد     نام خانوادگی: جوان همت

سمت: رئیس دفتر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

محل خدمت دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت

تلفن:33441645

نظرات کاربران