در حال بارگذاری ...
جمعه 8 بهمن 1400

ابزار مخصوص در آورد و جا زدن بوش دسته موتور پایین خودرو

مهندس اسماعیل حقگو عضو هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای بندر انزلی

نظرات کاربران