در حال بارگذاری ...
یکشنبه 7 آذر 1400

ساخت دستگاه ثابت کننده دینام جهت تغییرات مورد نظر

مهندس اسماعیل حقگو عضو هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه ای بندر انزلی

نظرات کاربران