در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1400

نحوه استفاده از فشارسنج عقربه ای

استفاده از این دستگاه ها می تواند در نگاه اول دشوار باشد، ولی با آموزش درست می توان از آنها به خوبی برخودار شد.

متعلقات

کاف

پمپ و لوله ها

گوشی پزشکی (استتوسکوپ)

صفحه مدرج

زمان اندازه گیری

۵ دقیقه یا کمتر

ملاحظات ایمنی

برای اینکه بتوانید فشارخون خود از طریق فشارسنج جیوه ای اندازه گیری کنید، لازم است فرد آموزش دیده ای این کار را برای شما انجام دهد، اگر به اندازه کافی مهارت ندارید.

کاف را برای مدت زمان طولانی به صورت متورم شده بر روی بازو فرد نگه ندارید، زیرا این امر گردش خون را متوقف می کند.

 

مراحل اندازه گیری فشارخون با فشارسنج عقربه ای

۱- آمادگی

وقتی فشار خون شخص دیگری را اندازه گیری می کنید، او را بر روی صندلی بنشانید.

اگر فرد لباس آستین بلند پوشیده است، آستین های او را تا نمایان شدن کامل بازوها بالا ببرید. (در این حالت بهتر است فرد لباس آستین کوتاه بپوشد تا هم خود او راحت باشد و هم فشارخون به درستی اندازه گیری شود)

۲- احساس پالس (ضربان) شریان بازویی

مهم است فرد در حالت آرامش باشد، سپس یکی از دستان او را بر روی پایش به طوری که کف دست رو به بالا باشد، قرار دهید.

دو انگشت خود را بر روی آرنج فرد قرار دهید تا احساس پالس یا ضربان قلب او را احساس کنید.

احساس ضربان قلب باید در نزدیکی داخل آرنج بر روی شریان اصلی باشد.

اگر پیدا کردن ضربان قلب برایتان دشوار است، انگشتان را در اطراف آرنج حرکت دهید تا آن را احساس کنید.

۳- بستن کاف دور بازوی فرد

نتهای کاف را از طریق حلقه فلزی بر روی بازوی فرد قرار دهید. کاف باید تقریبا ۳ سانتی متر بالای خم آرنج بسته شود.

کاف دارای یک خط یا فلش هایی بر روی خود است تا بتوان آن را به درستی در اطراف بازوی بست.

۴- مکان صفحه مدرج باید به راحتی قابل مشاهده باشد

کاف باید به اندازه بازوی فرد انتخاب شود، اگر بازو فرد بزرگ است، کاف کوچک نه تنها به درستی کار نخواهد کرد، بلکه باعث نارحتی فرد نیز می شود.

سفتی بستن کاف باید به حدی باشد که بتوان دو انگشت را زیر کاف به راحتی قرار داد.

۵- مکان استتوسکوپ (گوشی پزشکی) را به درستی زیر کاف قرار دهید

قسمت دیافراگم را در زیر کاف و بر روی شریان بازویی قرار دهید.

گوشی های استتوسکوپ را داخل گوش قرار دهید.

به طور کلی، لازم است با یک دست قسمت دیافراگم را زیر کاف نگه دارید.

۶- باد کردن کاف با استفاده از پمپ دستی

نگه داشتن دیافراگم در جای خود با یک دست و پمپ کردن با دست دیگر را انجام دهید.

برای بستن شیر هوا، پیچ پمپ را زمانی که به اندازه مورد نظر بر روی صفحه مدرج رسید، ببندید.

۷- خالی کردن باد کاف

در حالی که پمپ را به سرعت فشار می دهید، مقدار افزایش درجه بر روی صفحه مدرج را مشاهده خواهید کرد.

فشردن پمپ را تا زمانی که اندازه گیری بین ۱۶۰ و ۱۸۰ میلیمتر جیوه باشد، ادامه دهید.

اگر شماره روی صفحه بالا و سپس پایین می آید، مطمئن شوید که دریچه جریان هوا بسته شده باشد.

برای باز کردن دریچه جریان هوا، پیچ بالای پمپ را در خلاف جهت عقربه های ساعت به آهستگی بچرخانید.

مقدار شماره بر روی صفحه مدرج باید به اندازه ۲ میلی متر جیوه در ثانیه کم شود.

اگر شماره به سرعت کاهش می یابد، اندازه گیری نمی تواند معتبر باشد، تمام هوا را در کاف آزاد کنید و از مرحله ۵ دوباره شروع کنید.

۸- گوش شدادن به فشار سیستولیک

در عدد ۱۲۰ میلی متر جیوه بر روی صفحه مدرج، نبض فرد باید قابل شنیدن باشد.

در لحظه ای که اولین صدا را شنیدید، مقدار عددی آن را یادداشت کنید، این مقدار فشار سیستولیک (زمانی که قلب در حال استراحت بین دو پمپ خون است) است.

۹- گوش دادن به فشار دیاستولیک

در حدود ۸۰ میلی متر جیوه، ضربان قلب فرد محو خواهد شد.

هنگامی که صدای ضربان قلب دیگر قابل شنیدن نیست، قرائت را ثبت کنید. این همان فشار دیاستولیک است.

۱۰- تفسیر نتایج

فشار خون به طور معمول به وسیله دو عدد ثبت می شود، به عنوان مثال: ۱۲۰/۸۰ میلی متر جیوه.

فشار خون سیستولیک همیشه مقدار بالا است و به نیرویی گفته می شود خون به دیواره های شریانی وارد می کند. این جریان نیرو از طریق قلب ایجاد می شود و به عبارتی قلب، خون را با فشار پمپ می کند.

فشار خون دیاستولیک همیشه مقدار پایین است و به فشار خون بین ضربان قلب اشاره می کند. این همان زمان استراحت قلب است.

میانگین فشار خون افراد بزرگسال سالم باید حدود ۱۲۰/۸۰ mmHg باشد.

اگر فشار خون فرد به طور مرتب بالاتر از ۱۴۰/۹۰ باشد، می تواند نشانه فشار خون بالا باشد.

هنگامی که عدد دوم را ثبت کردید، پیچ روی پمپ را کامل باز کنید تا بقیه هوا خالی شود.

اگر فشار خون سیستولیک یا دیاستولی را احساس نکردید، از مرحله ۵ دوباره شروع کنید

نظرات کاربران