در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1400

اطلاعیه شماره 1: اطلاعیه دانشگاه فنی و حرفه ای در رابطه با ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید و کارشناسی ناپیوسته ( در مرحله تکمیل ظرفیت) - بهمن ماه 1399.

"ضمن آرزوی موفقیت به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه 1399 در رشته های مختلف تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه فنی و حرفه ای که براساس سوابق تحصیلی ( معدل دیپلم یا معدل دوره کاردانی) پذیرفته شده اند، می رساند؛ جهت ثبت نام قطعی یا پیش ثبت نام از روز دوشنبه مورخ 13 بهمن، میتوانند به یکی از روش های زیر، اقدام نمایند:
1- پذیرفته شدگان بومی هر شهرستان/استان با رعایت کامل مفاد دستورالعملهای بهداشتی و با در دست داشتن مدارک مورد نیاز که در سایت دانشکده/آموزشکده محل قبولی درج شده است، به صورت حضوری به محل قبولی مراجعه نمایند.
2- کلیه پذیرفته شدگان غیر بومی و یا پذیرفته شدگان بومی در شهرستان/استانهایی که دارای وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی هستند، می توانند از طریق ورود به سامانه پیش ثبت نام مجازی دانشگاه به آدرس :
register.tvu.ac.ir
نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.
بدیهی است در صورت ضرورت، در خصوص نحوه تکمیل فرایند ثبت نام این دانشجویان در اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.
در ضمن، کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت (تمامی عزیزانی که از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق سامانه مجازی برای ثبت نام اقدام میکنند)، می بایست اطلاعات تکمیلی را از طریق سایت دانشکده/آموزشکده محل قبولی خود کسب نمایند.

نظرات کاربران