در حال بارگذاری ...
یکشنبه 3 بهمن 1400

مجموعه وبینارهای یک شنبه های کارآفرینی

مجموعه وبینارهای یک شنبه های کارآفرینی

دکتر یاسر نثاری

یکشنبه 3 اسفند 1399

ساعت 10 صبح

لینک ورود به وبینار: webinar.tvu.ac.ir/p12

به صورت مهمان وارد شوید.

نظرات کاربران