در حال بارگذاری ...
جمعه 8 بهمن 1400

وبینار سرمایه انسانی در سازمان های پیشرو جهت توانمند سازی و مشارکت موثر در کار تیمی برای پرسنل دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان برگزار شد.

به ابتکار معاونت اداری و مالی و منابع انسانی  دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان وبینار سرمایه انسانی در سازمان های پیشرو جهت توانمند سازی و مشارکت موثر در کار تیمی برای پرسنل دانشگاه فنی و حرفه ای استان روز سه شنبه 19 اسفند 99 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان، این وبینار در راستای توانمند سازی کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای استان توسط دکتر محمد تکریمی نیارد با موضوعاتی چون کار تیمی و اهداف سازمانی متعالی در سازمان های پیش رو برگزار شد. در این وبینار اساتید و کارکنان دانشکده شهید چمران رشت به صورت محدود و سایر واحد های استانی از طریق برخط حضور داشتند

نظرات کاربران