در حال بارگذاری ...
جمعه 8 بهمن 1400

با مجوز دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان حائز ایجاد و راه اندازی مراکز نوآوری در حوزه صنایع خلاق شد.

جلسه با حضور اعضای برون سازمانی، دکتر آذرسا معاون مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی ریاست جمهوری، و دکتر طالبی معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فناوری وزارت عتف تشکیل شد. 

مصوبات جلسه :
1️⃣  دریافت مجوزهای مراکز نوآوری تخصصی از ستادهای توسعه فناوری های راهبردی ریاست جمهوری
2️⃣ مصوبه مراکز رشد سنترال و مراکز تابعه دانشگاه فنی و حرفه ای
3️⃣ ایجاد و راه اندازی مراکز نوآوری در حوزه صنایع خلاق دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان و دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب اسلامی تهران
4️⃣ تعامل با شتاب دهنده های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراکز رشد و نوآوری

در پایان جلسه احکام اعضا با امضای ریاست محترم دانشگاه توسط معاون پژوهش و فناوری اعطا شد.

نظرات کاربران