در حال بارگذاری ...

اسامی منتخبین کشوری مسابقه کتبی خطبه غدیر دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان ( دانشکده فنی شهید چمران رشت )

اسامی منتخبین مسابقه خطبه غدیر؛

اسامی همکاران محترم دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده / آموزشکده

1

مهدی اجلالی

دانشکده فنی شهید چمران رشت

2

حسن سعیدی

 آموزشکده محمود آباد - مازندران

3

زینب حسنی روشن

آموزشکده دختران بابل - مازندران

4

فاطمه مسعودی

آموزشکده اقلید- فارس

5

زهرا حسین آبادی

 دانشکده پسران جاجرم – خراسان شمالی

6

افسانه ملیانیان

 آموزشکده دختران  (سمیه )نجف آباد - اصفهان

 

 

اسامی دانشجویان محترم دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده / آموزشکده

1

ریحانه خانی

آموزشکده دختران معین رشت - گیلان

2

سیده زهرا سلیمی

آموزشکده دختران معین رشت - گیلان

3

فاطمه نظری

آموزشکده دختران الزهرا بابل - مازندران

4

مرضیه شعبانی

آموزشکده  دختران قائم زنجان - زنجان

5

منیره کامیاب

آموزشکده دختران فاطمیه بندر عباس

 

نظرات کاربران