در حال بارگذاری ...

نشست تخصصی با موضوع ؛ آثار فرهنگی ، اجتماعی و تربیتی نماز در محیط کار

ویژه مدیران ،اساتید و همکاران دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان

مکان برگزاری در پلتفرم اسکای روم به آدرس ؛

 

 

https://www.skyroom.online/ch/p-rasht124/guilan

(برای اساتید و همکاران ارجمند شرکت کننده گواهی حضور صادر خواهد شد)

نظرات کاربران