در حال بارگذاری ...
جمعه 8 بهمن 1400

نشستی با عنوان دانشجو ، روحیه جهادی

 

 

 

 

 

 

 

نشستی با موضوع ؛ دانشجو ، روحیه جهادی

زمان ؛ یکشنبه 21 آذر ماه1400 ساعت 9 صبح  / دانشجویان می توانند با گزینه مهمان ورود نمایند؛

لینک برگزاری ؛ https://www.skyroom.online/ch/p-rasht124/jahad

نظرات کاربران