در حال بارگذاری ...
شنبه 12 فروردین 1402

معرفی معاون آموزشی

معرفی معاونت آموزشی و پژوهشی

نام : مجتبی

نام خانوادگی: معصوم نژاد

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی و فناوری

عضو هیات علمی دانشکده شهید چمران رشت

مرتبه علمی: دانشیار      مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مکانیک

نظرات کاربران