در حال بارگذاری ...
شنبه 12 فروردین 1402

معرفی امور اداری استان گیلان

مدیر امور اداری

مدیر امور اداری استان گیلان

نام : کیومرث       نام خانوادگی: آقاجانی

سمت: مدیر مسئول امور اداری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت

تلفن تماس:

نظرات کاربران