در حال بارگذاری ...
شنبه 12 فروردین 1402

معاونت فرهنگی و دانشجویی

معرفی معاونت فرهنگی و دانشجویی

معرفی معاونت فرهنگی و دانشجویی

نام: کامران    نام خانوادگی: اسدی گورجی

سمت: معاون فرهنگی و دانشجویی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت: دانشکده فنی و مهندسی شهید چمران رشت

نظرات کاربران