در حال بارگذاری ...
شنبه 12 فروردین 1402

نظارت و ارزیابی

نظارت ارزیابی و عملکرد

نام : محسن      نام خانوادگی: نعمتی

سمت: کارشناس نظارت و ارزیابی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

محل خدمت دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت

تلفن:

نظرات کاربران