در حال بارگذاری ...
شنبه 2 بهمن 1400
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
جلسه سیزدهم نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت  با حضور مسؤولین و کارشناسان تربیت بدنی مراکز دانشگاهی فنی و حرفه ای استان

جلسه سیزدهم نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت با حضور مسؤولین و کارشناسان تربیت بدنی مراکز دانشگاهی فنی و حرفه ای استان

سیزدهمین جلسه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت با محوریت تربیت بدنی با حضور دکتر رسول شمشادی، برخی از معاونین، کارشناسان نظارت و ارزیابی و مسولین تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلابرگزار شد.


نظارت و ارزیابی

نظارت و ارزیابی

نظارت ارزیابی و عملکرد نام : محسن      نام خانوادگی: نعمتی سمت: کارشناس نظارت و ارزیابی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد محل خدمت دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت تلفن:


دفتر ریاست

دفتر ریاست

رئیس دفتر نام : حامد     نام خانوادگی: جوان همت سمت: رئیس دفتر مدرک تحصیلی: کارشناسی محل خدمت دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران رشت تلفن:33441645