در حال بارگذاری ...
یکشنبه 3 بهمن 1400

معرفی معاون آموزشی و پژوهشی

معرفی معاونت آموزشی و پژوهشی

نام : مجتبی

نام خانوادگی: معصوم نژاد

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی و فناوری

عضو هیات علمی دانشکده شهید چمران رشت

مرتبه علمی: استادیار             مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

 

نظرات کاربران